Böcker

Harald Blomberg är en mycket uppskattad författare, och nedan finner du hans samlade alster. Hans första bok, Helande Liv, är slut i lagret.

Samtliga böcker och häften kan beställas genom att skicka e-post till suzanne@rytmiskrorelsetraning.se

Haralds böcker översätts till flera språk världen över. Om du vill ha en bok på annat språk än svenska, gå till www.blombergrmt.com/books

Böcker:

RH2Rörelser som Helar, 160 kronor + porto
ISBN: 978-91-637-1528-0

 

 

 

Autism-omslag-framAutism – en sjukdom som kan läka, 160 kronor + porto
ISBN: 978-91-979144-0-6

 

 

 

Häften:

alla-kan-lasaAlla kan läsa – nya rön om dyslexi, 60 kronor + porto
ISBN: 978-91-979144-1-3

 

 

 

ConcertaVem behöver concerta? – När bakomliggande orsaker döljs och problemen förvärras, 60 kronor + porto
ISBN: 978-91-979144-2-0

 

 

 

GlutenGlutenrelaterad störning hos barn och vuxna, 50 kronor + porto
ISBN: 978-91-981699-0-4

 

 

 

B12-framsidaB12 brist – En vanlig orsak till många sjukdomssymptom, 50 kronor + porto
ISBN: 978-91-981699-2-8

 

 

 

vark-framsida-webb

Värk i rygg, muskler och leder – Ett onödigt ont, 50 kronor + porto
ISBN: 978-91-981699-4-2