Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering och kost vid autism och ADHD

Nivå 1. Några förkunskaper krävs inte.

Barn inom autismspektrat har för det mesta stor nytta av rytmisk rörelseträning och
reflexintegrering men kan ibland ha mer uttalade känslomässiga reaktioner
på träningen. Kursen tar bland annat upp orsakerna till detta och hur man
bäst kan lägga upp träningen för dem.

Vem vänder sig kursen till?
Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdomar inom autismspektrat,
samt barn och ungdomar med ADHD och lindrig utvecklingsstörning.
Kursen vänder sig även till föräldrar till dessa barn och ungdomar.

Rytmisk rörelseträning och autism
När man gör rytmisk rörelseträning på barn med autism är det viktigt att barnet får rätt
behandling med kost och kosttillskott innan man börjar träningen. Om inte, blir
framstegen begränsade och besvärliga känsloreaktioner kan uppstå.

Förståelsen för orsakerna till autism och hur tillståndet framgångsrikt kan behandlas
har de senaste tio åren gjort stora framsteg. Med alternativa behandlingsmetoder
kan även svårt autistiska barn som saknar språk och förmåga till kommunikation
kraftigt förbättras och i vissa fall bli normalfungerande.

Kursen tar upp orsaker till autism som till exempel vaccinationer, störningar av
immunsystemet i tarmen, läckande tarm, intolerans mot födoämnen, tungmetaller,
elektromagnetisk strålning och ärftlighet. Kursen lägger stor vikt hur man med kost
och kosttillskott kan få tarmen att fungera och rensa kroppen och hjärnan från
tungmetaller.

Viktigt att testa födoämnesintolerans
Deltagarna får lära sig använda muskeltester för att ta reda på vilka ämnen som barnet
inte tål och vilka kosttillskott som barnet behöver.

Inte bara barn med autism utan även många barn med lindrigare eller mer uttalade
förståndshandikapp, samt barn med ADD och ADHD kan vara intoleranta mot olika
födoämnen och behöva både diet och kosttillskott. Därför är det alltid viktigt att testa
detta när man börjar med rytmiska rörelser för att undvika onödiga känsloreaktioner
och få optimal effekt av rörelseträningen.

Rytmisk rörelseträning aktiverar delar av hjärnan
Kursen ägnar stort utrymme åt hur man med rytmisk rörelseträning kan stimulera
de delar av hjärnan som inte fungerar vid autism och hur träningen kan bidra till
att förbättra funktioner som språk, kommunikation och den känslomässiga kontakten,
grov och finmotorik. Rytmisk rörelseträning fungerar huvudsakligen via rörelser av
ryggraden, rörelser som enligt nobelpristagaren Sperry ansvarar för 90 % av
stimulansen och näringstillförseln till hjärnan.

Både autistiska och förståndshandikappade barn, behöver göra den rytmiska
rörelseträningen till en del av sina dagliga aktiviteter och kursen tar även upp hur
man kan använda lek, sång och ramsor i träningen med dessa barn.