Rytmisk rörelseträning, kost, kroniska inflammationer och detox vid autism och andra utmaningar, del 1 och 2

 

Rytmisk rörelseträning och kost för hållbar hälsa vid autism och andra utmaningar, del 1 och

Rytmisk rörelseträning, kroniska inflammationer och detox vid autism och andra utmaningar, del 2

 

Förkunskaper:
För del 1 krävs inga förkunskaper.

För att gå del 2 ska du helst ha gått del 1 av denna kurs, samt grundkursen i Rytmisk rörelseträning.

Människor inom autismspektrat har för det mesta stor nytta av Rytmisk rörelseträning och
reflexintegrering men kan ibland ha mer uttalade känslomässiga reaktioner
på träningen. Kurserna tar bland annat upp orsakerna till detta och hur man
bäst kan lägga upp träningen för dem.

Vem vänder sig kurserna till?
Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxna inom autismspektrat,
samt barn, ungdomar och vuxna med ADHD och lindrig utvecklingsstörning.
Kursen vänder sig även till föräldrar till dessa barn, ungdomar och vuxna.

För de som har eller de som jobbar med kronisk utmattning, ME mm, kan dessa kurser ge god vägledning
om hur man hittar tillbaka till balans.

Rytmisk rörelseträning och autism
När man gör Rytmisk rörelseträning på människor med autism är det viktigt att de får rätt
behandling med kost och kosttillskott innan man börjar träningen. Om inte, blir
framstegen begränsade och besvärliga känsloreaktioner kan uppstå.

Förståelsen för orsakerna till autism och hur tillståndet framgångsrikt kan behandlas
har de senaste tio åren gjort stora framsteg. Med alternativa behandlingsmetoder
kan även svårt autistiska människor som saknar språk och förmåga till kommunikation
kraftigt förbättras och i vissa fall bli normalfungerande.

Kurserna tar upp orsaker till autism som till exempel vaccinationer, störningar av
immunsystemet i tarmen, läckande tarm, intolerans mot födoämnen, tungmetaller,
elektromagnetisk strålning och ärftlighet. Kurserna lägger stor vikt hur man med kost
och kosttillskott kan få tarmen att fungera och rensa kroppen och hjärnan från
tungmetaller.

Viktigt att testa födoämnesintolerans
Deltagarna får lära sig använda muskeltester för att ta reda på vilka ämnen som barnet/klienten
inte tål och vilka kosttillskott som denne behöver.

Inte bara människor med autism utan även många med lindrigare eller mer uttalade
förståndshandikapp, samt de med ADD och ADHD kan vara intoleranta mot olika
födoämnen och behöva både diet och kosttillskott. Därför är det alltid viktigt att testa
detta när man börjar med rytmiska rörelser för att undvika onödiga känsloreaktioner
och få optimal effekt av rörelseträningen.

Rytmisk rörelseträning aktiverar delar av hjärnan
Kursen ägnar stort utrymme åt hur man med Rytmisk rörelseträning kan stimulera
de delar av hjärnan som inte fungerar vid autism (ADHD, utvecklingsstörning, utmattning mm)
och hur träningen kan bidra till att förbättra funktioner som språk, kommunikation och den
känslomässiga kontakten, grov och finmotorik. Rytmisk rörelseträning fungerar huvudsakligen via rörelser av
ryggraden, rörelser som enligt nobelpristagaren Sperry ansvarar för 90 % av
stimulansen och näringstillförseln till hjärnan.

Alla som påbörjar denna träning behöver göra den Rytmiska
rörelseträningen till en del av sina dagliga aktiviteter för bästa resultat.

Kursledare är Eva Johansson, civilingenjör och Rytmisk rörelseinstruktör som själv gått igenom
många år av kronisk utmattning och fått barn med multidiagnoser. Hon öser ur sin skattkista av
erfarenhet för att hitta balansen.