Utbildning till Rytmisk rörelseinstruktör

 

Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av människors motoriska, mentala och känslomässiga utveckling. Målsättningen är att man självständigt skall kunna använda Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering som komplement i sitt arbete, vare sig det är som till exempel pedagog, speciallärare, förskollärare, gymnastiklärare, idrottstränare, eurytmist, sjukgymnast, kroppsterapeut, psykoterapeut eller näraliggande professioner.

Det är inte någon sammanhållen utbildningsgång utan man får göra den i sin egen takt genom att gå de olika kurser som krävs. Inom ramen för utbildningen har var och en viss möjlighet att fokusera på de kurser som bäst anknyter till hans/hennes yrkesområde.

Utbildningen innebär att man måste repetera vissa kurser vilket ger möjlighet till fördjupad träning och att komma tillbaka och snappa upp sådant som man missat.

Utbildningen är upplagd i tre nivåer.
Krav för diplom som Rytmisk rörelseinstruktör
Nivå 1
Sammanlagt 4 kurser på nivå 1 varav Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, grundkurs, och  Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering och kost vid autism och ADHD, minst en gång.
Därutöver finns de möjlighet att fritt välja om man vill gå de övriga kurserna på nivå 1 eller om man vill repetera någon av dem.

Nivå 2
Sammanlagt 3 kurser. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering känslor och inre ledarskap, två gånger och Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering drömmar och kreativitet, en gång.

Nivå 3
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter, två gånger.

För att bli diplomerad krävs dessutom ett godkänt kunskapsprov efter kurserna Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering –

  • grundkurs
  • känslor och inre ledarskap
  • vid läs- och skrivsvårigheter

• att man skriver tre fallbeskrivningar, varav en på sig själv
• att man får handledning minst tio timmar. Handledning ges kvällen innan de flesta kurser Solna.

Vill man sedan gå vidare och undervisa dessa kurser, behöver man gå ytterligare kurser, fördjupningskurs på nivå 1, 2 och 3, och skriva fler fallbeskrivningar. Man ska även assistera och/eller arrangera de kurser man vill undervisa i, samt samundervisa kursen minst 1 ggr med annan läraraspirant och 1 ggr med behörig instruktör. Mer om hur det går till att bli undervisande instruktör på de olika nivåerna kan du läsa om här >>>

Om du gått igenom de kortare utbildningarna för förskoleåldern och skolåldern och vill komplettera till att bli Rytmisk rörelseinstruktör behöver du göra följande >>>