Annette Berg

Anette BergUtbildad Rytmisk rörelseinstruktör, kranialsakralterapeut, specialpedagog/lågstadielärare med bred erfarenhet av barns olikheter.
Jag välkomnar både barn och vuxna som behöver stöd och ett alternativ till de traditionella metoderna. Jag har i mitt mångåriga arbete som lågstadielärare/specialpedagog mött ett stort antal barn i komplicerade svårigheter.
Rörelseglädje med en samordnad och balanserad kropp är en förutsättning för aktivt lärande.
Jag erbjuder Rytmisk rörelseträning men även kraniosakralbehandling. Det är två metoder som stödjer kroppens egen självläkande förmåga. Där kropp, tanke och känsla får förutsättningar att samverka på rätt nivå. Sinnessystem, motorik och hjärnfunktioner samspelar och ligger till grund för inlärning och beteendeutveckling.
Metoderna har goda resultat på olika typer av besvär, exempelvis stressrelaterade sjukdomar, koncentrationssvårigheter, läs- och skrivproblematik, över- eller underaktivitet, oro och ängslan.
Jag undersöker hur kroppsfunktioner, reflexer och grundrörelserna uttrycker sig och erbjuder sedan ett lekfullt metodiskt rörelseprogram som gör skillnad.
Om barnet är 8 år kan även kranialsakralbehandling erbjudas. KS-behandlingen och de rytmiska rörelserna har tillsammans en positiv påverkan på det centrala nervsystemet. Hela kroppen påverkas, vilket medverkar till att spänningar, reflexer och andra restriktioner släpper och rättas till. Utbildad hos Bröderna Tranberg www.tranbergs.net
Har du frågor eller bara behöver råd och stöd, som förälder, lärare eller skolenhet är du välkommen att ringa mig.
Jag finns på Viloplatsen 4 i Göteborg.
Välkommen att kontakta Annette
via e-mail: annette.berg@brmt.se
telefon: 0707-807454