Bioresonans

enligt Paul Schmidt
med Rayonex PS 10PS 10

Så här fungerar det:

När man tar två likadana stämgafflar och håller bredvid varandra, och sen slår till den ena så att dess karakteristiska ljud hörs, då kommer den andra gaffeln, som man inte har rört, att också börja ljuda. Resultatet blir att båda stämgafflarna, som använder samma frekvens, därför sänder ut samma ton. Detta fungerar bara om stämgafflarna är identiska.

Allting har en egen frekvens. Varje bakteriesort har sin egen frekvens liksom varje virussort har sin. På samma sätt har varje organ i människan sin egen frekvens. Om till exempel en levercell är i obalans kan man med hjälp av Rayonex skicka rätt frekvens till organet för att förmå denna att hitta tillbaka till sin ursprungsenergi.

På samma sätt kan man med hjälp av apparaten hitta olika stressfaktorer i kroppen.

Rent praktiskt går det till så här:

Till Rayonex hör en filt vävd av metall- och lintrådar. Metalltrådarna sammanflätas i ett hörn av filten, och går ihop i en sladd. Sladden kopplas till en frekvensgenerator, Rayonex PS 10, och från den skickar man signalen till och från filten.

Vad kan man göra?

Med hjälp av Rayonex kan vi analysera både inre och yttre faktorer som påverkar hälsan, bland annat:

 • Elektrosmog
 • Geopatisk stress
 • Syra/basbalansen
 • Organfunktioner
 • Stress
 • Allergier
 • Bakterier
 • Virus
 • Parasiter
 • Svamp
 • Tungmetaller
 • Mineraler
 • Vitaminer
 • Matintoleranser
 • Hormoner

Om du inte har möjlighet att komma till oss, kan vi göra analysen på distans med hjälp av en hårtuss från dig. Då utför vi analysen på distans och gör sedan upp om en tid då vi går igenom analysen antingen på plats eller via telefon.

Instuktörer som erbjuder bioresonans:

Valbo:               Nina Floréus –nina.floreus@brmt.se 070- 22 66 336

Solna:               Hjördis Ahlin-Boström – hjordis.ahlin.bostrom@brmt.se 070- 156 46 97

Solna:               Eva Johansson – eva.johansson@brmt.se 070– 696 81 18

Solna:               Suzanne Ekstrand – suzanne.ekstrand.almli@brmt.se 070- 683 99 30

Hässleholm:     Anne Åström – anne.astrom@brmt.se, 0708-156 496