Fruktan och paralysreflexen

 

Allmänt om reflexen:

Fruktan och paralysreflexen är en tidig fosterreflex som uppstår i 5-6:e fosterveckan. Den ska integreras i 12:e fosterveckan och övergå i Mororeflexen. Reflexens uppgift är att undandra fostret för att skydda det från stress, kemikalier eller andra för fostret skadliga trauman.

Om inte fruktan och paralysreflexen integreras som den ska, kan mororeflexen och toniska labyrintreflexen (TLR) bli svåra att integrera. När fruktan och paralysreflexen integreras kan även moro och TLR bli integrerade samtidigt.

När reflexen utlöses orsakar den en chockreaktion med orörlighet, panik och extrem rädsla.

 

Symptom vid aktiv reflex:

 • Låg stresstolerans
 • Extrem blyghet
 • Rigiditet
 • Inflexibilitet
 • Att bli lamslagen av rädsla
 • Tvångsmässiga drag
 • Kontrollbeteende
 • Oppositionellt beteende
 • Dålig balans
 • Autismliknande drag
 • Undviker ögonkontakt