Gripreflexen

 

Allmänt om reflexen: 

Gripreflexen börjar utvecklas i tredje fostermånaden och ska vara mogen vid förlossningen. Om man lägger sitt finger i barnets handflata griper barnet om det och håller fast, ibland så starkt att man kan lyfta barnet.  Reflexen integreras genom att barnet griper saker och för dem till munnen eller andra handen. Gripreflexen övergår i handdragningsreflexen vid 2-3 månaders ålder. När barnet sedan lärt sig sitta släpper det saker eller slänger dem och integrerar på så sätt gripreflexen samtidigt som hörseln tränas. Reflexen bör vara helt integrerad inom det första levnadsåret.

Grip1 Grip2

 

 

 

 

Symptom på aktiv reflex:

  • Spänningar i axlarna
  • Svårigheter att gripa, svaghet i händerna
  • Dålig handstil