Landaureflexen

 

Allmänt om reflexen: 

Reflexen kan delas upp i övre och nedre Landaureflexen. Den övre uppkommer i 2-4 månaders ålder då barnet kan lyfta på huvudet och bröstet när man lägger det på mage. Då kan barnen börja upptäcka sin omvärld och gripa tag om saker som ligger i närheten och stärka sina nackmuskler. Ett par månader senare utvecklas den nedre landaureflexen då barnen även lyfter benen samtidigt som det lyfter huvudet och bröstet.

Se ett kort filmklipp där Landaureflexen dominerar >>>

Reflexen är viktig för att utveckla STNR och för att integrera TLR. Landaureflexen bör vara integrerad vid tre års ålder, då barnet ska klara av att lyfta huvudet och bröstet utan att benen lyfter från golvet.

Landau

 

 

 

 

Symptom vid

outvecklad reflex:

  • Dålig muskeltonus, speciellt i nacke, rygg och överarmar
  • Orkar inte lyfta nacken och bröstet i magliggande
  • Problem att simma bröstsim
  • Uppmärksamhetsproblem
  • Koncentrationssvårigheter
  • Dålig impulskontroll

 

aktiv reflex:

  • Klumpig i underkroppen
  • Spända ben och bakåtsträckta knän