Målsättning med Blomberg Rythmic Movement Training

HaraldBlomberg Rhythmic Movement Training® är baserad på insikten om att de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör är en nödvändig grundval för att utveckla våra sinnen och våra motoriska, känslomässiga och mentala förmågor.
Blomberg Rhythmic Movement Training® är vidare baserad på iakttagelsen att barns fysiska, känslomässiga och mentala utveckling motverkas av olika former av trauman och av stressande miljöfaktorer i vår moderna värld. Sådant kan vara miljögifter, elektromagnetiska fält, trådlös teknologi och ohälsosam och näringsfattig kost etc.
Blomberg Rhythmic Movement Training® framhåller som en viktig princip att en god hälsa är ett naturligt tillstånd hos alla människor som lever i en hälsosam miljö och äter en näringsrik och giftfri kost.
Blomberg Rhythmic Movement Training® är en del av den globala omställningsrörelsen och dess mål är att stödja och bistå individer som strävar efter att förbättra sitt fysiska, känslomässiga, mentala och andliga välbefinnande och att bistå individer och grupper att ställa om till en förnyelsebar och hållbar hälsa.
Vi åstadkommer detta genom att:
1. Undervisa enskilda individer och grupper i Blomberg Rhythmic Movement Training®, en rörelseträningsmetod som inspirerats av spontana spädbarnsrörelser och utvecklats av Harald Blomberg.
2. Informera om hur stressfaktorer i miljön påverkar den motoriska utvecklingen och våra känslomässiga och mentala förmågor.
3. Informera om betydelsen av näringsrik och giftfri kost.
4. Att främja individens ansvarstagande för sig själv och sin hälsa.