Movement Exploration Workshop del 1

Utforska – Erfara – Upptäcka
Den otroliga resan med rörelsemönstret i den tidiga utvecklingen i fosterlivet

En kurs med Carol Ann Erickson från USA

Tid: september 2016
Plats: Stockholm
Anmälan till eva@rytmiskrorelsetraning.se
Pris: 6500 kronor. Förskottsbetalning på 1500 kronor krävs. Se längst ner.
Några förkunskaper krävs inte, men du bör kunna engelska.
Kursen hålls på engelska.

Ur innehållet:
• Vad är syftet med de primitiva spädbarnsreflexerna?
• Hur bygger de primitiva spädbarnsreflexerna upp rörelsemönstren i den tidiga utvecklingen?
• Vad är nästa steg i vår utveckling, efter de primitiva spädbarnsreflexerna?
• Hur stödjer rörelsemönstren i den tidiga utvecklingen, övergången från reflexstyrda rörelser till viljestyrda rörelser?
• Hur motsvarar kvaliteten och kraften i rörelsemönstren våra styrkor och svagheter i vårt liv idag?
• Hur utvecklar du rytm, balans, koordination och flexibilitet i dina rörelser och i ditt dagliga liv?
Den här kursen ger dig praktiska och användbara tekniker för att stödja motorik och inlärning.

Movement Exploration Workshop dag 1 och 2:
Att integrera de reflexer som skapar de tidiga rörelsemönstren
• Fruktan paralysreflexen
• Mororeflexen
• Toniska labyrintreflexen
• nackens rörlighet
• orala sökreflexen
• spinogalantreflexen
• anala sökreflexen
• Symmetriska toniska nackreflexen
• Babkins reflex
• Asymmetriska toniska nackreflexen
I den här kursen gör vi en djupdykning i den tidiga utvecklingen och dess rörelsemönster, och de reflexer som bygger upp dem. Vi utforskar utvecklingen av kroppens grundläggande rörelser och deras betydelse för vår förmåga till inlärning.

När vi upplever stress, går vi tillbaka till det senaste stabila rörelsemönstret i vår tidiga utveckling. Det kan betyda extrem stress för kroppen och sinnena att utföra en uppgift när detta triggats igång. Kroppen lär sig kompensera för att kunna utföra uppgiften, men det innebär att vi inte har full tillgång vår kropp. Följden blir att vi kan få svårt att koordinera kropp och sinnen, vilket kan innebära att inlärningsförmågan hämmas.

Under kursen kommer vi utveckla nya förmågor att observera och förstå utmaningar i inlärningsprocessen, vi kommer att praktisera nya verktyg som stödjer inlärningsfärdigheter för att kunna röra oss effektivt, och för bearbetning av sinnesintryck.

Några specifika områden vi kommer att utforska är:
• utvecklingsprocessen i hjärnan och motoriska funktioner i kroppen
• grovmotoriska färdigheter
• finmotoriska färdigheter
• öga-hand koordination
• känslan av att armar och ben är hopkopplade med mitten av kroppen
• förmågan att förstå redskap eller verktyg som förlängning av tankeprocesser och som förlängning av våra händer
• utveckling av ryggradens rörelser och vår förmåga att vara närvarande i kroppen
• utvecklingen av symmetriska rörelser och vår förmåga att röra oss ut ur vår personliga rörelsesfär och börja målinriktat handlande
• utvecklingen av asymmetriska rörelser och kontralaterala rörelser, som är vår förmåga att förbinda intention och lärande.

Alla som går den här kursen kommer att få nya, praktiska och enkla verktyg som stödjer inlärningsprocessen i hjärna och kropp. Några av dessa tekniker inbegriper Brain Gym rörelser och deras tillämpning, aktiveringstekniker för bålen och tekniker för att utveckla nya rörelsemönster- repatterning movements, Navel Radiering, stimulering av Gait Points och rörelseträning. Dessa verktyg och rörelser kompletterar Blomberg Rhythmic Movement Training, Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering.

Movement Exploration Workshop dag 3 och 4:
Att på djupet erfara de tidiga mönstren för den motoriska utvecklingen
Den här delen av kursen ger en fördjupad och mer integrerande upplevelse av mönstren för den motoriska utvecklingen. Vi kommer att utforska alla rörelseuttryck som varje primitiv spädbarnsrörelse kan ta:
• Ryggradens rörelser – att utveckla perceptionen att vara närvarande; att förstå framsidan och baksidan av kroppen, att känna sig trygg, att till fullo delta och förstå.
• Homologa rörelser – att utveckla stabilitet, förmågan att göra saker, förstå upp och ner i kroppen (huvud och fötter), att uppleva samstämmighet och harmoni internt och i rörelse.
• Homolateral – att utveckla intentionen, att förstå höger och vänster sida av kroppen, vår förmåga att behålla balansen när vi skiftar vikt och riktning, att bygga upp varje sida som en resurs vid kontralateral rörelse.
• Kontralateral – att koordinera fram, bak, topp, botten, höger och vänster sida av kroppen, att integrera intention, handling och närvaro.

Den roll som helkroppsandning, mun- och navelradiering spelar understödjer denna inlärning. När man tränar och upplever dessa mönster förstärks utveckling och sensorisk integrering – sinnessamordning.
Dessa mönster ger oss tillfälle att åter uppleva mönster som är nödvändiga för att integrera primitiva reflexer och utveckla viljestyrda rörelser och mer komplexa rörelsemönster.

Vi kommer att titta på hur svårigheterna att behärska dessa rörelsemönster hämmar inlärning och samordning av sinnena. Du får lära dig tekniker för att utveckla nya mönster och ge stöd åt samordning av rörelsemönster.

 

Anmälningsavgift, avbokning och återbetalning

När du anmäler dig till kursen får du en faktura på hela beloppet. Av detta ska 1500 kronor betalas direkt. Denna anmälningsavgift återfås inte vid eventuell avbokning, eftersom vi har kostnader vid varje anmälan.

Price SEK 6500 Lunch included
Registration fee/deposit SEK 1500