Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, drömmar och kreativitet

Nivå 2. Förkunskaper: någon av kurserna på nivå 1 samt
Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap.

Denna kurs ger en ny dimension till rytmisk rörelseträning och fördjupar förståelsen
för dess läkande egenskaper. Kursen tar upp hur vi kan känna igen och följa vår inre
läkningsprocess som den reflekteras i våra drömmar och hur vi kan förstå och
hantera känslomässiga och fysiska reaktioner samt skrämmande drömmar under
rytmisk rörelseträning. Vi kommer även att arbeta med olika rörelseövningar för
att lösa upp energiblockeringar i våra chakror.

Vem vänder sig kursen till?
Detta är en fortsättningskurs som är ett nödvändigt komplement för var och en som
vill arbeta med rytmisk rörelseträning.

Hur fungerar det?
Rytmisk rörelseträning medför en utvecklings- eller läkningsprocess, som kan beskrivas
med en vetenskaplig terminologi som Harald Blomberg gör i sin bok Rörelser som helar,
se www.rytmiskrorelsetraning.se.

Med skolmedicinens vetenskapliga metaforer (anatomi, fysiologi och neurologi) och
vänsterhjärnans inlärda språk kan vi studera läkningsprocessen vid rytmisk rörelseträning
objektivt. Vi kan se och beskriva hur reflexer integreras, hur nya rörelseförmågor erövras
och hur inlärning och fokusering förbättras.

Vi vänder blicken inåt
I kursen Rytmisk rörelseträning, drömmar och inre läkning vänder vi blicken mot den
inre subjektiva processen och upplevelsen under rytmisk rörelseträning. Med hjälp av
högerhjärnans medfödda symboliska språk, som också är mytologins, folksagornas
och drömmarnas språk, kan vi även förstå den subjektiva process och inre läkning
som äger rum.

Chakrornas roll vid rytmisk rörelseträning
Våra drömmar under rytmisk rörelseträning speglar processer i vår fysiska kropp, i vårt
energiflöde, i vårt känsloliv och i vårt tänkande, eller med andra ord i vår fysiska kropp,
vår energikropp, vår känslokropp och vår mentalkropp. Våra chakror fungerar som
förbindelselänkar mellan dessa kroppar och har tilluppgift att transformera andlig,
mental och fysisk energi.

Chakrorna kan beskrivas som energicentra efter ryggraden som representerar
universums grundläggande struktur och vibrationsfrekvenser alltifrån ett tillstånd av
tätaste massa till ett tillstånd av immateriellt övermedvetet.

Under rytmisk rörelseträning är det inte ovanligt med drömmar som hänför sig till våra
olika chakror och energiflödet mellan dessa. Till exempel drömmar om rörelse i vertikalplanet,
att åka upp och ner i hissar och rulltrappor, att bestiga berg eller att ramla nerför stup.
Det är inte ovanligt att man drömmer att man åker hiss i ett sjuvåningshus eller
befinner sig på sjunde våningen.

Drömmarnas betydelse vid rytmisk rörelseträning
Drömmar som handlar om att lösa upp energiblockeringar i olika chakror är också
vanliga under rytmisk rörelseträning. Drömmar om däggdjur, eld eller krig hänför
sig ofta till solarplexus medan drömmar om att var instängd i en källare eller bli
biten av en orm i benet beskriver processer i rotchakrat. Ibland kan drömmarna
vara skrämmande, som när vi löser upp blockeringar i halschakrat och drömmer om
att bli halshuggen eller att vi hugger av huvudet på någon.

Blockeringar i våra chakror avspeglar sig därför inte bara i fysiska låsningar på olika
nivåer efter ryggraden utan även i specifika känslomässiga och mentala låsningar.

När vi i drömmarna löser upp sådana låsningar kan vi reagera inte bara känslomässigt
utan även fysiskt med trötthet, slem, huvudvärk med mera, eftersom slaggprodukter
frigörs när andning och cirkulation förbättras. Sådana drömmar kan också göra oss
medvetna om ohälsosamma tankemönster och attityder som ligger bakom våra
fysiska problem.