Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i skolåldern, del 1 – 5

Del 1: Grundkurs (nivå 1)
Här går vi igenom teorin bakom rytmisk rörelseträning. Vi får lära oss att använda de rytmiska rörelserna och att känna igen brister i den tidiga motoriska utvecklingen, samt att iaktta och testa många primitiva reflexer. Vi får kunskap om hur man tränar bort både grov- och finmotoriska problem med hjälp av rytmiska rörelser och reflexövningar som kan göras både i grupp och enskilt. Vi tittar på orsaker som kan hindra integreringen av de primitiva reflexerna.

Läs mer >>>


Del 2:
 Kost och reflexer vid autism, Asperger, ADHD och ADD (nivå 1)
Här jobbar vi vidare med fler primitiva spädbarnsreflexer samt går djupare in på vad som kan hindra de primitiva reflexerna från att integreras. Vi lägger stor vikt vid kostens och näringsbristers betydelse. Vi repeterar teorin och de rytmiska rörelserna, och går igenom hur man kan informera föräldrar hur rytmisk rörelseträning kan påverka barnen.

Läs mer >>>


Del 3: K
änslor och inre ledarskap (nivå 2)
I denna kurs går vi igenom sambandet mellan känslor och motorisk förmåga, och vilken betydelse som beröring och rytmisk stimulering har för känslolivets utveckling. Vidare tar vi upp hur utvecklingen av känslolivet är nödvändig för att utveckla våra så kallade exekutiva funktioner, planering och omdöme, arbetsminne och impulskontroll. Vi tar upp faktorer som hindrar inkopplingen av limbiska systemet.

Läs mer >>>


Del 4: Vid inre och yttre stress (nivå 2)
Här pratar vi om stress och anknytning, och tar upp de reflexer som hör ihop med detta. Vi tittar på fler orsaker till varför reflexerna har svårt att integreras, och vi får förståelse för hur både den inre och den yttre miljön påverkar människan. Det här kursmomentet fokuserar mest på praktiska övningar.


Del 5: Vid läs- och skrivsvårigheter (nivå 3)
Här får du lära dig hur primitiva reflexer inverkar på visuella färdigheter som påverkar läsförmågan, till exempel samsyn och ackommodation. Kursen tar upp orsaker till fonologiska problem, problem med läsförståelse och skrivsvårigheter samt hur man med rytmiska rörelser och reflexintegrering kan komma tillrätta med de problemen.

Läs mer >>>

Om du vill komplettera denna utbildning och bli Rytmisk rörelseinstruktör behöver du göra följande >>>