Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten, del 1

Nivå 1. Några förkunskaper krävs inte
Vad är Rytmisk rörelseträning?
Denna träningsmetod som kommer från Kerstin Linde och vidareutvecklats av Harald Blomberg, bygger på spädbarnens tidigaste rörelser och de naturliga rytmer som uppstår när de tar sig framåt i utvecklingen, liggande på rygg, på mage och så småningom upp på alla fyra.Tack vare de rytmiska rörelserna som barnen gör spontant under det första året sker en grundstämning av muskulaturen. Genom de olika reflexfaserna utvecklas nervsystem och motorik på ett sinnrikt sätt, liksom våra sinnen och vår förmåga att kommunicera och förstå världen omkring oss.Om denna utveckling på något sätt blir hindrad, till exempel genom fysisk skada eller känslomässig stress hos barnet, kan det hända att reflexmönstren – som normalt sett skall integreras (inhiberas) under småbarnsåren – fortsätter att vara aktiva, eller lättaktiverade, långt upp i vuxen ålder. Det kan då medföra problem av olika slag – både fysiskt och emotionellt.

Om vi inte gjort en normal grundstämning av musklerna som spädbarn kan det leda till onödiga muskelspänningar som belastar skelettets leder och försvårar även cirkulation och andning. Detta tillstånd kan efter en tid orsaka värk och inflammation i musklerna, eller stelhet och artros i lederna, eller överrörlighet. Ointegrerade spädbarnsreflexer kan leda till en ojämn muskeltonus i kroppen. Detta i sin tur kan medföra asymmetri och snedställningar såsom roterat bäcken, skolios eller andra felställningar.

Genom att lära oss både teoretiskt och praktiskt om reflexmönstren och de rytmiska rörelserna, kan vi hjälpa oss själva och andra att återfinna ett mer organiskt rörelsemönster och på så vis gå till grundorsaken till problemen i kroppen. Vi lär oss samband mellan mental/emotionell stress och fysiska symtom.

Kursen är upplagd på två delkurser á 2 dagar, varav den första vänder sig till dem som aldrig tidigare gått kurser i Rytmisk rörelseträning. Den andra delkursen kräver att man först gått del 1 eller motsvarande grundkurser inom Rytmisk rörelseträning.

Varmt välkommen att ta del av dessa kurser.
Detta är en enkel men ändå mycket komplex metod, som man kan använda med olika syften: hjälp till självhjälp, i terapeutiskt sammanhang och pedagogiskt, ex i skola/förskola. Det finns möjlighet att repetera kurserna för halva priset.

——————————————————————————————–
Delkurs 1
Denna kurs är avsedd för deltagare som inte tidigare gått någon kurs i rytmisk rörelseträning. Kursen är både praktisk och teoretisk och du får möjlighet att lära dig rörelserna och att under kunnig vägledning praktisera dem både på dig själv och någon annan.Du får bland annat lära dig :

– grunderna för Rytmisk rörelseträning, teoretiskt och praktiskt
– genomgång av de primitiva spädbarnsreflexerna och hur de påverkas av de rytmiska rörelserna
– teori om hjärnan, nervsystemet och de motoriska utvecklingsstegen
– hur man ser, testar och integrerar aktiva reflexmönster
– hur aktiva reflexer ger muskelspänningar och snedbelastningar på skelett och leder
– primitiva reflexer som ger rygg-, nack- och ledvärk
– hur man kan korrigera ett roterat bäcken
– hantering av känsloreaktioner vid rytmiska rörelseövningar

Några förkunskaper krävs inte för denna kurs.

Läs mer om delkurs 2 >>>