Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten, del 2

Förkunskaper för denna kurs är antingen:
o BRMT och smärta del 1: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid problem och smärta i rörelseapparaten del 1 eller
o BRMT Level 1 och 2: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering- grundkurs och kursen Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap.

Vad är Rytmisk rörelseträning?

Denna träningsmetod som kommer från Kerstin Linde och vidareutvecklats av Harald Blomberg, bygger på spädbarnens tidigaste rörelser och de naturliga rytmer som uppstår när de tar sig framåt i utvecklingen, liggande på rygg, på mage och så småningom upp på alla fyra.

Tack vare de rytmiska rörelserna som barnen gör spontant under det första året sker en grundstämning av muskulaturen. Genom de olika reflexfaserna utvecklas nervsystem och motorik på ett sinnrikt sätt, liksom våra sinnen och vår förmåga att kommunicera och förstå världen omkring oss.

Om denna utveckling på något sätt blir hindrad, till exempel genom fysisk skada eller känslomässig stress hos barnet, kan det hända att reflexmönstren – som normalt sett skall integreras (inhiberas) under småbarnsåren – fortsätter att vara aktiva, eller lättaktiverade, långt upp i vuxen ålder. Det kan då medföra problem av olika slag – både fysiskt och emotionellt.

Om vi inte gjort en normal grundstämning av musklerna som spädbarn kan det leda till onödiga muskelspänningar som belastar skelettets leder och försvårar även cirkulation och andning. Detta tillstånd kan efter en tid orsaka värk och inflammation i musklerna, eller stelhet och artros i lederna, eller överrörlighet. Ointegrerade spädbarnsreflexer kan leda till en ojämn muskeltonus i kroppen. Detta i sin tur kan medföra asymmetri och snedställningar såsom roterat bäcken, skolios eller andra felställningar.

Genom att lära oss både teoretiskt och praktiskt om reflexmönstren och de rytmiska rörelserna, kan vi hjälpa oss själva och andra att återfinna ett mer organiskt rörelsemönster och på så vis gå till grundorsaken till problemen i kroppen. Vi lär oss samband mellan mental/emotionell stress och fysiska symtom.

Kursen är upplagd på två delkurser á 2 dagar, varav den första vänder sig till dem som aldrig tidigare gått kurser i Rytmisk rörelseträning. Den andra delkursen kräver att man först gått del 1 eller motsvarande grundkurser inom Rytmisk rörelseträning.

Varmt välkommen att ta del av dessa kurser.
Detta är en enkel men ändå mycket komplex metod, som man kan använda med olika syften: hjälp till självhjälp, i terapeutiskt sammanhang och pedagogiskt, ex i skola/förskola. Det finns möjlighet att repetera kurserna för halva priset.

———————————————————————————————————————————————————————————————–
Delkurs 2
Denna kurs är avsedd för dig som redan gått delkurs 1, alternativt kursen Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD och kursen Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap.

I kursen går vi in på aktiva stressreflexer som Mororeflexen och fruktan paralysreflexen. Du får lära dig hur du kan använda dig av rytmiska rörelser och reflexövningar på ett sätt som får ett mer bestående resultat. Med hjälp av dessa rörelseövningar kan du integrera dina egna primitiva reflexer som lätt aktiveras vid stress, överbelastning eller skador och på så vis få redskap att hålla dig i god form.

Vi fokuserar på :

– det limbiska systemet (däggdjurshjärnan)
– balansering av Moro- och fruktan paralysreflexerna
– hur flykt- eller försvarsreflexer leder till muskelspänningar och låsningar i rygg och nacke
– reflexer som orsakar muskelspänningar och felställningar på olika nivåer (käkar, bröst- och ländrygg, benens olika leder samt axlar och armbågar)
– korrigering av olika långa ben på grund av roterat bäcken
– låg muskeltonus samt överrörlighet i leder och rygg
– begynnande artros i höfter och knän – genom att lederna lär sig att arbeta i rätt läge kan operation förebyggas
– sambandet mellan muskelavslappning och känsloreaktioner

Metoden Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering kallas idag Blomberg Rhythmic Movement Training efter dr Harald Blomberg.

Läs mer på

www.blombergrmt.com                            Haralds internationella webbsida

www.rytmiskrorelsetraning.se                  Centrum för Rytmisk rörelseträning

www.haraldblomberg.com                       Haralds egna webbsida