Rytmisk rörelseträning, reflexintegrering, kost och avgiftning vid kroniska inflammationer, autism och andra utmaningar, del 1 och 2

 

Förkunskaper:

För del 1 krävs inte några förkunskaper.

För att gå del 2 ska du helst ha gått del 1 av denna kurs, samt grundkursen i Rytmisk rörelseträning.
Har du inte gått dessa kurser men har kunskapen, fråga arrangören om det finns möjlighet att gå del 2 ändå.

Människor inom autismspektrat har för det mesta stor nytta av Rytmisk rörelseträning och
reflexintegrering men kan ibland ha mer uttalade känslomässiga reaktioner
på träningen. Kurserna tar bland annat upp orsakerna till detta och hur man
bäst kan lägga upp träningen för dem.

Vem vänder sig kurserna till?
Denna kurs vänder sig till alla som arbetar med barn, ungdomar och vuxna inom autismspektrat,
samt barn, ungdomar och vuxna med ADHD och lindrig utvecklingsstörning.
Kursen vänder sig även till föräldrar till dessa barn, ungdomar och vuxna.

För de som har eller de som jobbar med kroniska inflammationer, kronisk utmattning, ME,
kan dessa kurser ge nycklar till hur man hittar tillbaka till balans.

Rytmisk rörelseträning och autism
När man gör Rytmisk rörelseträning på människor med autism är det viktigt att de får rätt
behandling med bland annat kost och kosttillskott innan man börjar träningen. Om inte, blir
framstegen begränsade och besvärliga känsloreaktioner kan uppstå.

Förståelsen för orsakerna till autism och hur tillståndet framgångsrikt kan behandlas
har de senaste tio åren gjort stora framsteg. Med alternativa behandlingsmetoder
kan även svårt autistiska människor som saknar språk och förmåga till kommunikation
kraftigt förbättras och i vissa fall bli normalfungerande.

Kurserna tar upp orsaker till autism som till exempel vaccinationer, störningar av
immunsystemet i tarmen, läckande tarm, intolerans mot födoämnen, mikroorganismer, tungmetaller,
elektromagnetisk strålning och ärftlighet. Kurserna lägger stor vikt hur man med kost
och kosttillskott kan få tarmen att fungera och rensa kroppen och hjärnan från
tungmetaller, samt hur man får igång och stöttar kroppens egna avgiftningen.

Viktigt att testa födoämnesintolerans
Deltagarna får i del 1 lära sig använda muskeltester för att ta reda på vilka ämnen som barnet/klienten tål och
inte tål och i del 2 vilka kosttillskott som denne behöver.

Inte bara människor med autism utan även många med lindrigare eller mer uttalade
förståndshandikapp, samt de med ADD och ADHD och människor med höginflammationsgrad kan vara intoleranta mot olika
födoämnen och behöva både korrekt kost och rätt sorts kosttillskott. Därför är det alltid viktigt att testa
detta innan man börjar med rytmiska rörelser för att undvika onödiga känsloreaktioner
och få optimal effekt av rörelseträningen.

Del 1 av kursen fokuserar vi på kost och olika tillsatsämnen i kosten som bör undvikas. Vi får lära oss att avgifta
på ett enkelt sätt till att börja med, vi tittar på olika vaccinationsskador och lär oss att hantera dessa. Här introducerar
vi även det verktyg vi använder när vi likt detektiver letar upp vad det är som ligger till grund för obalanser i kroppen samt
lär oss att lägga upp en plan för behandlingen.

Rytmisk rörelseträning aktiverar delar av hjärnan
Del 1 av kursen ägnar en del tid åt hur man med Rytmisk rörelseträning kan stimulera
de delar av hjärnan som inte fungerar vid autism (ADHD, utvecklingsstörning, utmattning, ME mm)
och hur träningen kan bidra till att förbättra funktioner som språk, kommunikation och den
känslomässiga kontakten, grov och finmotorik. Rytmisk rörelseträning fungerar huvudsakligen
via rörelser utefter ryggraden, rörelser som enligt nobelpristagaren Sperry ansvarar för 90 % av
stimulansen och näringstillförseln till hjärnan.

Vi lär oss även hur man med specifika övningar kan lugna ner nervsystemet samtidigt som man avgiftar detta,
för att kunna få ut så mycket som möjligt av träningen senare. Vi tar även upp några primitiva spädbarnsreflexer
som är aktiva eller som aktiverats vid autism, utmattning och andra kroniska och inflammatoriska sjukdomar.

Alla som påbörjar denna träning behöver göra den Rytmiska rörelseträningen till en del av sina
dagliga aktiviteter för bästa resultat. Till att börja med handlar det inte bara om rörelser, man behöver få en
helhetsbild av vilka förändringar som behöver vidtas för en sundare livsstil och ett liv i balans.

Avgiftning vid autism, utmattning mm

I del 2 av kursen fokuserar vi på kroppens avgiftningssystem, den så kallade metyleringen och lär oss att stötta den med rätt kosttillskott.
Avgiftning är A och O vid inflammatoriska sjukdomar enligt vårt sätt att se, och här får vi lära oss hur man kan avgifta på cellnivå.

Här repeterar vi även en del viktiga moment som vi tog upp i del 1 och fördjupar oss i dessa.
Här ges även tid att utbyta erfarenheter av det man jobbat med i del 1.

Kursledare är Eva Johansson, civilingenjör inom biokemi och mikrobiologi, samt internationell
Rytmisk rörelseinstruktör. Eva har själv gått igenom många år av kronisk utmattning och fått barn
med multidiagnoser. Under kursen öser hon ur sin skattkista av erfarenhet för att hjälpa sina elever
att själva hitta balansen och för att de ska kunna hjälpa andra att göra detsamma.