Rytmisk rörelseträning vid CP-skada

Denna kurs riktar sig till:
– Barn och vuxna med cerebral pares, anhöriga och assistenter
– Personer med andra motoriska funktionshinder, förvärvade eller medfödda
– Du som i ditt yrke möter individer med fysiska funktionshinder till exempel specialpedagog, fysioterapeut, Rytmisk rörelseinstruktör eller sensomotorisk      reflexpedagog

Rytmisk rörelseträning bygger på de rytmiska rörelser som spädbarn spontant gör. De rytmiska rörelserna hjälper barnet att utvecklas och komma vidare både fysiskt, emotionellt och kognitivt. Metoden utvecklades av Kerstin Linde, som arbetade som rörelsepedagog med rytmiska rörelser. Kerstin har inspirerats av de rörelser som spädbarn gör innan de lär sig gå. Hon hade tidigare arbetat som fotograf och hade utvecklat sin metod genom iakttagelse av sina klienter.

Harald Blomberg följde under 1980-talet Kerstin Linde i hennes arbete med gravt funktionshindrade barn och vuxna. Hon hade stor framgång i sitt arbete med barn och vuxna med neurologiska handikapp som CP, stroke och liknande. Harald följde hennes arbete under tre års tid och trodde knappt sina ögon när han såg vilka framsteg många av hennes klienter gjorde.

Harald insåg att hennes metod kunde ha mycket positiva effekter vare sig klienten led av CP, stroke, Parkinson, svåra ryggbesvär, utslitna höfter eller knän liksom personer med olika psykiska problem. Han har utvecklat och förklarat metoden utifrån ett vetenskapligt perspektiv och han har goda resultat med individer med olika funktionshinder.

Barn och vuxna med fysiska handikapp kan bli mycket hjälpta av att göra dessa rörelser dagligen. De rytmiska rörelserna utförs främst liggande eller på alla fyra och kan utföras både på egen hand (aktivt) eller att någon annan hjälper till att ge stimulansen (passivt). Genom att utföra rytmiska rörelser påverkas kroppslig medvetenhet, muskeltonus, balans och spatial förmåga, kroppen lär sig att arbeta mer optimalt. Detta medför att man lättare kan separera över- och underkropp, fram- och baksida liksom höger och vänster. Rörelserna hjälper till att utveckla och stärka nervförbindelserna mellan kroppen och hjärnans olika nivåer samt har en normaliserande effekt på muskeltonus och vakenhetsgrad.

Andningen och cirkulationen fungerar bättre vilket påverkar kroppens grundläggande funktioner. Förmågan att ta vara på näringsämnen och rensa ut slaggprodukter förbättras, vilket i sin tur stärker systemet och ökar välbefinnandet. Primitiva reflexer som stör motoriken i till exempel händer, mun och rygg kan integreras och därmed kan individen lättare styra sin kropp, sitt tal, sitt ätande och sina händer och så vidare. Vi varvar teori och praktik och anpassar övningarna efter individuella förutsättningar.

Hur fungerar det vid CP-skada?

Att använda Rytmisk rörelseträning vid cerebral pares och andra svåra motoriska handikapp skiljer sig från att arbeta med barn med ADHD, dyslexi eller autism. De grundläggande principerna är desamma, nämligen att börja med enkla spädbarnsrörelser och gradvis utveckla barnets motorik och rörelseförmåga. Men vid svåra motoriska handikapp möter man många praktiska problem som man inte ser vid lindrigare störningar.

Den huvudsakliga strategin är att lägga en hållbar grund för barnets rörelseutveckling genom att ge det förutsättningar att följa spädbarnets normala motoriska utveckling som att rulla runt, kravla på magen, gunga på alla fyra och resa sig utefter möbler innan det börjar gå. Viktiga områden som kommer att behandlas är bland annat vikten av träning på rätt nivå, hur man använder rytmiska rörelser för att uppnå muskelavslappning hos spastiska barn, hur barnet kan utveckla huvudhållning, finmotorik och tal.

Vi behandlar även metoder att integrera primitiva reflexer vid CP bland annat genom att använda enkla rytmiska övningar och att utveckla hållningsreflexer för att uppnå stabilitet och balans i sittande eller stående samt vid gång. Eftersom barnen kan bli mycket trötta av att lära sig nya övningar förväntas de inte vara aktiva under hela tiden utan det kommer finnas möjlighet till pauser efter behov.  Vuxna med andra fysiska handikapp så som stroke är också välkomna.

Kursen vänder sig speciellt till fysioterapeuter och Rytmiska rörelseinstruktörer som vill jobba med barn med CP-skador. Den funktionshindrade med assistenter och eller anhöriga deltar aktivt under kursen och tillsammans utformar vi övningarna efter individuella förutsättningar och behov.

Ur innehållet i kursen:

 • Historik, fallbeskrivningar
 • Sinnena, hjärnan och motoriken
 • Motorisk träning på rätt nivå
 • Passiva rytmiska rörelser
 • Aktiva rytmiska rörelser
 • Rytmisk rörelseträning, andning och cirkulation
 • Rytmisk rörelseträning, muskeltonus och vakenhet
 • Att åstadkomma muskelavslappning
 • Rytmiska rörelser och primitiva reflexer
 • Förmågan att åla, krypa och vända sig
 • Kroppslig och rumslig medvetenhet
 • Finmotoriken och handens reflexer
 • Munmotoriken och talutvecklingen
 • Träning med hjälp av lek och sång
 • Primitiva reflexer som skapar stress och sinnesöverkänslighet
 • Avstressande åtgärder och övningar
 • Inre och yttre miljöfaktorer som påverkar
 • Kostens och näringens betydelse för välbefinnande och läkning