Statistik och forskning

Statistik

Statistik hämtad från Socialstyrelsen:
Statistik sömn- och lugnande medel 2006 – 2014.
Statistik antidepressiva medel 2006 – 2014.
Statistik centralstimulerande medel 2006 – 2014.

 

Forskning och artiklar

Här hittar du forskning kring rörelser och primitiva spädbarnsreflexer:
ADHD och primitiva spädbarnsreflexer:

Retained Primitive Reflexes and ADHD in Children
Principle of Dissolution and Primitive Reflexes in ADHD
Persisting primitive reflexes in medication – naive girls with attention-deficit and hyperactivity disorder

Autism och primitiva spädbarnsreflexer:
Reflexes gone astray in autism in infancy
The return of the reflex, kap. 3

Läs- och skrivsvårigheter och primitiva reflexer
Can replicating primary reflex movements improve reading ability?
Neuro-motor maturity as an indicator of developmental readiness for education
Prevalence of persistent primary reflexes and motor problems in children with reading difficulties
The correlation between primitive reflexes and saccadic eye movements in 5th grade children with teacher-reported reading problems
The effects of the Primary Movement programme on the academic performance of children attending ordinary primary school
Primary Reflex Persitence in Children With Partial Hearing

Övrigt om primitiva spädbarnsreflexer:

Artikel i Läkartidningen ”Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning”
Incidence of ATNR Response in Normal Preeschol Children
Adults with sensorimotor disorders: enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training
The relation between postural movement and bilateral motor integration: comment on Lin, et al. (2012) – abstract
Sensorimotor therapy: Assesing quantiative and qualitative expressions of physiological and psycholgical development in children. Lic avhandling, Karlstads universitet.

 

Forskning och artiklar om pedagogik:
Rapport från Lärarförbundet, 2014-02-11 – Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger
Presentation – Pågående projekt inom CHILD 2014 11 13. Barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan.

 

Forskning och artiklar kring framåtvända barnvagnar, gåstolar etc:
En studie gjord av Suzanne Zeedyk från University of Dundee (Skottland) där hon har tittat på hur det påverkar barnen beroende på om de sitter i en framåtvänd eller bakåtvänd barnvagn. Resultatet visade att barn som sitter i framåtvänd barnvagn, alltså vänd från sina föräldrar, pratar mind­re, skrattar mindre och har högre puls än barn som sitter i bakåtvända vagnar.
Artikel i DN
Suzanne Zeedyks studie
Barnläkare Roland Sennerstam – ”Gåstol och framvända barnvagnar – inget för små barn”.

 

Forskning och artiklar om trådlös teknik och mobiltelefoni:
Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan leda till bestående beteendestörningar hos avkomman, på samma sätt som exponering för kemikalier och droger. Mössen som exponerats i fosterlivet fick ADHD-liknande symtom och hade sämre minne. Forskarna kunde också visa att hjärncellernas överföring av glutamat, viktig för informationsbearbetning, stördes. (USA 2012)

Stor undersökning omfattande 13 000 barn visar att barn till kvinnor som använt mobilen såväl under graviditeten och under barnets första år har ökad förekomst av beteendestörningar vid 7 års ålder jämfört med barn vars mödrar inte använt mobilen. (Danmark 2012)

En undersökning visar att barn och ungdomar som använder mobilen mest lider av huvudvärk, koncentrationsproblem och är mer lättirriterade och att de som exponerats mest också har ökad förekomst av beteendestörningar. (Tyskland 2010) Läs även här.

Bland 60 personer som följdes under 18 månader efter att en mobilmast tagits i bruk i närområdet sågs statistiskt signifikanta förändringar av stresshormoner samt sänkta nivåer av välbefinnandesubstansen dopamin. Den senare är kopplad till depressioner. Dessutom sjönk halterna av fenyletyalmin, som är ett ämne som även kopplats till beteendestörningen ADHD. (Tyskland 2010)

Fler studier finns att hitta här.

En speciallärares upplevelser kring ADHD och trådlös teknik.

Trådlös teknik orsakar oxidativ stress. 93 av 100 undersökningar (93%) de senaste tio åren visar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i våra celler. Oxidativ stress kan skada cellernas DNA och är en bakomliggande mekanism till en lång rad olika sjukdomar, bland annat cancer, Alzheimers, inflammatoriska sjukdomar, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och grå starr. –  Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation

 

Forskning och artiklar kring gluten och kasein:
Gluten- and casein-free dietary intervention for autism spectrum conditions.

Artikel om Charlotte Erlansson-Albertssons forskning där hon skriver att barn med autism och ADHD/ADD bör undvika mjölk och bröd.

En studie om gluten och depression

Artikel – Is gluten causing your depression?

En översikt över forskning kring den epidemi av glutenrelaterade sjukdomstillstånd – US perspective on gluten-related diseases.

En artikel om glutenataxi – Is gluten attacking your brain?

En studie som bekräftar att man kan vara glutensensitiv utan att ha celiaki – Nonceliac Gluten Sensitivity: Sense or Sensibility?

Studie – Gluten may cause depression in subjects with non-coeliac gluten sensitivity.

 

Forskning och artiklar om tungmetaller:

Christopher Gillberg skriver i artikeln ”Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar” på internetmedicin.se att ”Tungmetallexposition och brist på vitamin D ökar också risken för ESSENCE.”