Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern, del 1-5


Del 1: Grundkurs 1 (nivå 1)
Här går vi igenom teorin bakom rytmisk rörelseträning. Vi får lära oss att använda de rytmiska rörelserna och att känna igen brister i den tidiga motoriska utvecklingen, samt att iaktta och testa många primitiva reflexer. Vi får kunskap om hur man tränar bort både grov- och finmotoriska problem med hjälp av rytmiska rörelser, reflexövningar och lekar som kan göras både i grupp och enskilt. Vi tittar på orsaker som kan hindra integreringen av de primitiva reflexerna.

Läs mer >>>


Del 2: Grundkurs 2 (nivå 1)
Här jobbar vi vidare med fler primitiva spädbarnsreflexer samt går djupare in på vad som kan hindra de primitiva reflexerna från att integreras, bland annat kostens betydelse. Vi repeterar teorin och de rytmiska rörelserna, och går igenom hur man kan informera föräldrar hur rytmisk rörelseträning kan påverka barnen.

Läs mer >>>

Del 3: Känslor och inre ledarskap (nivå 2)
Det här kursmomentet fokuserar främst på dig som går utbildningen – att balansera dig. När vuxna är i balans ger det möjlighet för barnen att balanseras. Ni lär er sambandet mellan känslor och motorisk förmåga, vilken betydelse beröring och rytmisk stimulering har för känslolivets utveckling. Vidare tar vi upp hur utvecklingen av känslolivet är nödvändig för att utveckla våra så kallade exekutiva funktioner; planering, omdöme, arbetsminne och impulskontroll.

Kursen tar upp vikten av den fria leken, och hur den påverkar utvecklingen av känslolivet. Vi går igenom faktorer som hindrar inkopplingen av hjärnans olika delar.

Läs mer >>>


Del 4: Vid inre och yttre stress (nivå 2)
Här pratar vi om stress och anknytning, och tar upp de reflexer som hör ihop med detta. Vi tittar på fler orsaker till varför reflexerna har svårt att integreras, och vi får förståelse för hur både den inre och den yttre miljön påverkar människan. Det här kursmomentet fokuserar mest på praktiska övningar.


Del 5:
Inför läs- och skrivinlärningen (nivå 3)
Kursen är en förberedelse inför barnets läs och skrivinlärning. Här får du lära dig hur primitiva reflexer inverkar på visuella färdigheter som påverkar läsförmågan, till exempel samsyn och ackommodation. Kursen tar upp orsaker till fonologiska problem, problem med läsförståelse och skrivsvårigheter samt hur man med rytmiska rörelser och reflexintegrering kan komma tillrätta med dessa problem.

Läs mer >>>

Om du vill komplettera denna utbildning och gå vidare till att bli Rytmisk rörelseinstruktör behöver du göra följande >>>