Utbildning till BRMT Consultant

 

Rytmisk rörelseträning är en metod som kan hjälpa barn med motoriska-, inlärnings- och uppmärksamhets problem, autism, samt ungdomar och vuxna med olika utmaningar.

Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av människors motoriska, mentala och känslomässiga utveckling. Målsättningen är att man självständigt skall kunna använda Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering som komplement i sitt arbete, vare sig det är som till exempel pedagog, speciallärare, förskollärare, gymnastiklärare, idrottstränare, eurytmist, sjukgymnast, kroppsterapeut, psykoterapeut eller näraliggande professioner.

Det är inte någon sammanhållen utbildningsgång utan man får göra den i sin egen takt genom att gå de olika kurser som krävs. Inom ramen för utbildningen har var och en viss möjlighet att fokusera på de kurser som bäst anknyter till hans/hennes yrkesområde.

Utbildningen innebär att man måste repetera vissa kurser vilket ger möjlighet till fördjupad träning och att komma tillbaka och snappa upp sådant som man missat.

Anledningen till att Rytmisk rörelseträning fungerar i varje enskilt fall beror på att att alla BRMT Consultants och BRMT Instructors har en djupgående praktisk erfarenhet och teoretisk förståelse för metoden. För att kunna upprätthålla Blomberg Rhytmisk Movement Trainingś goda rykte har Dr Harald Blomberg beslutat att följande gäller för att erhålla diplom som BRMT Consultant:

Krav för diplom som BRMT Consultant

Följande regler gäller från och med 2019 09 10:

För att erhålla diplom som BRMT Consultant ska man närvara vid minst 6 kurser, vara 4 är obligatoriska och 2 valfria.

o Man bör ha någon form av professionell kunskap i barns utveckling – till exempel från förskola, Waldorf- eller Montessoripedagog, Brain Gym Instruktör, förälder eller liknande. Eller så har man erfarenhet att arbeta med klienter i egenskap av kiropraktor, osteopat, kraniosakralterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kinesiolog, massageterapeut, samtalsterapeut, psykolog, sjuksköterska, BVC sköterska eller liknande.

o Närvara vid BRMT Level 1: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering – grundkurs, minst en gång.

o Närvara vid BRMT Level 2: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap, limbiska systemet, minst en gång.

o Närvara vid BRMT Level 3: Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter, minst en gång.

0 Närvara vid BRMT and Diet part 1: Rytmisk rörelseträning, kost, kroniska inflammationer och detox vid autism och andra utmaningar – del 1, minst en gång.

o Närvara vid ytterligare 2 kurser, av vilka följande är valbara i Sverige:

– BRMT i förskoleåldern.

– BRMT, drömmar, kreativitet och inre helande.

– BRMT, problem och smärta i rörelseapparaten, del 2.

– BRMT and Diet del 2.

– Du kan även välja att repetera någon av Level 1, 2 eller 3.

o Skriva 4 fallstudier på klienter som du har följt och dokumenterat under minst 6 månader, varav en ska vara på dig själv. Mall för fallsutdier finns här >>>>

o Skriftligt prov för Level 1, 2 och 3.

o Praktiskt prov.

o Skriva på ett avtal med din lokala BRMT Distributör.