Utbildningar

Utbildning till Rytmisk rörelseinstruktör

Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av människors motoriska, mentala och känslomässiga utveckling. Målsättningen är att man självständigt skall kunna använda Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering som komplement i sitt arbete, vare sig det är som till exempel pedagog, speciallärare, förskollärare, gymnastiklärare, idrottstränare, eurytmist, sjukgymnast, kroppsterapeut, psykoterapeut eller näraliggande professioner.

Det är inte någon sammanhållen utbildningsgång utan man får göra den i sin egen takt genom att gå de olika kurser som krävs. Inom ramen för utbildningen har var och en viss möjlighet att fokusera på de kurser som bäst anknyter till hans/hennes yrkesområde.

Utbildningen innebär att man måste repetera vissa kurser vilket ger möjlighet till fördjupad träning och att komma tillbaka och snappa upp sådant som man missat.

Utbildningen är upplagd i tre nivåer.

Läs mer >>>


Utbildning i Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern, del 1-5

Vem vänder sig utbildningen till? 
Utbildningen är lämplig för alla yrkeskategorier inom förskola, förskoleklass, lågstadium och grundsärskola. Den passar även föräldrar och alla som är intresserade av barns motoriska, mentala och känslomässiga utveckling.

Denna utbildning har kommit till efter feedback från förskolepersonal på våra förskolekurser. Många upplever att de behöver en större och bredare kunskap kring de primitiva spädbarnsreflexerna och Rytmisk rörelseträning för att helhjärtat kunna implementera metoden på förskolan.

Med dessa fem delar får kursdeltagarna en djup förståelse för, och kunskap i ämnet samt verktyg för att hjälpa barnen och även att möta föräldrarna. Metoden är utmärkt för tidiga insatser och passar alla barn men är speciellt lämplig för barn i behov av särskilt stöd. Barnen får tidigt hjälp att förebygga svårigheter med till exempel:

  • motorik
  • läs- och skrivinlärningen
  • koncentration
  • bristande impulskontroll

Utbildningen är upplagd i tre nivåer, och här bör man gå samtliga delar i rätt ordning.

Läs mer >>>


Utbildning i Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i skolåldern, del 1-5

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen är lämplig för alla yrkeskategorier inom grundskolan och gymnasiet, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den passar speciellt för speciallärare, gymnastiklärare och fritidspersonal. Även föräldrar samt alla som är intresserade av barns motoriska, mentala och känslomässiga utveckling har nöje av denna utbildning.

Med dessa fem delar får kursdeltagarna en djup förståelse för, och kunskap i ämnet samt verktyg för att hjälpa barnen och även att möta föräldrarna. Metoden passar alla barn men är speciellt lämplig för barn i behov av särskilt stöd. Barnen får hjälp att förebygga svårigheter med till exempel:

  • motorik
  • läs- och skrivinlärningen
  • koncentration
  • bristande impulskontroll

Utbildningen är upplagd i tre nivåer, och här bör man gå samtliga delar i rätt ordning.

Läs mer >>>