Enkäter och frågeformulär

När du kommer på besök hos någon av oss första gången, är det bra om du fyller i ett frågeformulär:

Frågeformulär nr 1 – Allmänt

Frågeformulär nr 2 – ADHD

Frågeformulär nr 3 – Läs och skriv

Frågeformulär nr 4 – Kost

När du jobbat klart med dina reflexer, kan du komma att ombes fylla i samma frågeformulär igen, så att vi kan utvärdera skillnaden före och efter Rytmisk rörelseträning.

 

Du som går kurser och tänker utbilda dig till instruktör, ska göra kunskapstest efter 3 av kurserna. Här kan du ladda ner dessa:

Kunskapstest Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid ADHD och ADD – nivå 1

Kunskapstest Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering, känslor och inre ledarskap – nivå 2

Kunskapstest Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering vid läs- och skrivsvårigheter – nivå 3

 

Innan du kan hämta ut ditt diplom som Rytmisk rörelseinstruktör, måste du skriva minst 3 fallbeskrivningar, varav en på dig själv.

Här hittar du anvisningar till hur du gör detta:

Förslag till anvisningar för fallbeskrivningar