Kost

Att kosten har stor betydelse för hur vi mår och hur våra barn mår, blir mer och mer uppmärksammat. Harald Blomberg har skrivit en bok om bland annat detta, Autism – en sjukdom som kan läka. Den beskriver kostens betydelse för barn, ungdomar och vuxna, med autism och ADHD. Inspiration finns i boken att hämta även för dem som inte har diagnoserna, men som vill leva ett hälsosamt liv.

En av aspekterna i boken ovan, handlar om födoämnen med oxalater i. Det finns forskning som visar att en del barn med autism har svårigheter med oxalatrik kost. Födoämnen som innehåller detta är bland annat spenat, mandel, kakao, mm. Oxalater är ämnen som finns med i bildandet av njurstenar. Googla gärna orsaker till njursten och födoämnen så hittar du mer.

Gluten
Fler och fler både barn och vuxna får mer eller mindre allvarliga kroppsliga eller psykiska problem av gluten och upptäcker att de mår betydligt bättre av en helt glutenfri kost. Gluten kan orsaka inflammationer i hjärnan, som ibland kan få allvarliga följder. Symtom kan vara huvudvärk, uppmärksamhetsproblem,  inlärningssvårigheter, autism, epilepsi, tics, tvångssymtom och depression. Motoriska rubbningar kan uppstå hos barn och demens och balansrubbningar hos vuxna. I sin nya broschyr redogör Harald Blomberg för den senaste forskningen om de skadliga effekterna av gluten. Du kan läsa mer om broschyren här.

Gluten

 

 

 

 

 

Ekologisk mat

Att äta ekologisk mat är ett sätt att minska belastningen av kemikalier i kroppen. Coop gjorde ett experiment med en hel familj, här kan du se en kort film om vad som gjordes, och vad resultatet blev. >>>

För dem som äter kött är det extra viktigt att äta ekologiskt kött, eller kött från djur man vet ät uppfödda på gräs. Dr Mercola har en härlig förklaring till varför >>>