Parasiter

Förekomst av parasiter är inte helt välkänt i Sverige. Springmask och liknande är nog de mest välkända, tills Kryptosporidios parasiten dök upp i dricksvattnet i Östersund 2010. Fler och fler fall uppmärksammas, och nedan finner du kända fall i Sverige:

Kryotosporidios

Dientamöba