Tillskott

B-vitaminer

B12-brist är mycket mer vanligt än vad läkarna tror och kan ge allvarliga symptom. Om B 12 är en text om det viktiga vitaminet och bristsymptom skriven av Harald Blomberg.

B 12 och folsyra (B9) brist skapar trötthet och mycket annat. Med höga doser kan kroppen återhämta sig. B-vitaminer i hög dos för effektiv behandling av psykiska besvär.

 

Magnesium

Magnesium är en mycket viktig mineral som påverkar många av kroppens funktioner. De flesta har magnesiumbrist idag på grund av näringsfattig kost. Fantastiska magnesium beskriver ingående mineralens viktiga egenskaper samt vilka symptom man kan få av långvarig brist.

 

Fosfater

Vår kropp innehåller ca 800 g fosfor i form av fosfater. Det mesta är bundet till skelettet men fosfater finns i alla kroppens celler. Fosfor finns både i DNA och RNA och spelar dessutom en central roll i cellernas energiproduktion. Fosfor är även en viktig beståndsdel i hjärnan. Läs Harald Blombergs folder om sammansatta fosfater här.

Läs mer om fosfater, och hur du doserar tabletterna här.